מסחרית קלה חד-קבינה

C31 הוא כלי העבודה המושלם לעסקים קטנים ובינוניים.
ארגז פתוח בעל קיבולת גדולה, רדיוס סיבוב קטן ונוחות התמרון בסביבה עירונית משתנה הם רק חלק מהיתרונות.
השילוב בין יתרונות אלו לתקציב הנוח, מייצר כלי עבודה כדאי לכל בעל עסק.
ארגז באורך 2.9 מטרים וכושר העמסה של טון מעניקים פונקציונליות ייחודית למסחרית קלה, ומאפשרים הובלה נוחה ויעילה.

עיצוב

גלריית תמונות

מחירון

דגםנפח מנועקבוצת אגרהמחיר ללא מע״ממחיר כולל מע״ממחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ
C311,493291,453 ש"ח107,000 ש"ח108,529 ש"ח

מדדי זיהום ובטיחות

** התמונות והפרטים המופיעים באתר זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים באתר, לבין הדגמים המשווקים על ידי DFSK ישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצאו ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים הציוד והמערכות המתוארים באתר זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.