מסחרית קלה קבינה כפולה

C32 עם תא נהג כפול וארגז פתוח היא המסחרית האידיאלית לצוות ולעסק.
מסחרית קלה ייחודית בעלת ארגז פתוח באורך 2.26 מ' וכושר העמסה של יותר מטון.
כל זאת יחד עם תא נהג כפול המאפשר הסעת צוות, מימדים המעניקים נוחות תמרון והתאמה לתנאי נסיעה שונים מהווים תמורה גבוהה למחיר והופכים את ה- C32 לכלי העבודה שהעסק שלך צריך.

עיצוב

גלריית תמונות

מחירון

דגםנפח מנועקבוצת אגרהמחיר ללא מע״ממחיר כולל מע״ממחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ
C321,493297,436 ש"ח114,000 ש"ח115,529 ש"ח

מדדי זיהום ובטיחות

** התמונות והפרטים המופיעים באתר זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים באתר, לבין הדגמים המשווקים על ידי DFSK ישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצאו ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים הציוד והמערכות המתוארים באתר זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.