מסחרית סגורה

C35 רכב משלוחים חכם לשימוש יעיל
עם דלת הזזה צידית ודלת אחורית מתרוממת ההעמסה והפריקה הופכות נוחות במיוחד.
תא המטען הסגור מרווח ומכיל עד 5300 ליטרים.
C35 היא מסחרית סגורה פונקציונלית, חסכונית ונוחה העונה בדיוק לדרישות העסק שלך.

עיצוב

גלריית תמונות

מחירון

דגםנפח מנועקבוצת אגרהמחיר ללא מע״ממחיר כולל מע״ממחיר כולל אגרת רישוי + מע״מ
C351,493299,436 ש"ח116,000 ש"ח117,529 ש"ח

מדדי זיהום ובטיחות

** התמונות והפרטים המופיעים באתר זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים באתר, לבין הדגמים המשווקים על ידי DFSK ישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצאו ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים הציוד והמערכות המתוארים באתר זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.